Język
 
Regulamin

Wszelkie umowy między Tobą a AceNDeuce zawierane są na podstawie niniejszych Zasad i Warunków, z wyłączeniem wszystkich innych.

1.DEFINICJE

1.1 W niniejszej Umowie jesteśmy Zakład Usług Wielobranżowych Michał Wróblewski, ul. Ludwinowska 22/10m2, 02-856 Warszawa, NIP: 7722129247 w skrócie AceNDeuce 

1.2 Jesteś osobą wymienioną w zakładce Rejestracja.

1.3 Towary oznaczają przedmioty wyszczególnione w Formularzu zamówienia lub dowolne przedmioty alternatywne dostarczone do Ciebie zgodnie z punktem 6.1.2 lub 7, zwroty i wymiany.

1.4 Zamówienie oznacza Twoją ofertę zakupu towarów od AceNDeuce

1.5 Formularz zamówienia oznacza formularz wypełniony przez ciebie online podczas zamawiania towarów (zwany w Witrynie „koszykiem”).

1.6 Witryna oznacza www.acendeuce.com

2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

2.1 Przeglądaj stronę internetową i wybieraj towary.

2.2 Wypełnij formularz zamówienia w całości i postępuj zgodnie z instrukcjami wyszczególnionymi na stronie internetowej.

2.3 Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz numerem zamówienia. Do momentu otrzymania tego e-maila nie istnieje żadna umowa między tobą a AceNDeuce. Na każdym etapie przed złożeniem Zamówienia możesz kliknąć „z powrotem” i zmienić wprowadzone przez siebie dane i / lub zrezygnować z realizacji Zamówienia.

3. CENA

3.1 Cena Towarów jest cena wyrażona w polskich złotych, podana przez AceNDeuce na stronie obok ilustracji / opisu Towarów. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma cena wyświetlana w formularzu zamówienia.

3.2 Cena nie obejmuje kosztów wysyłki i pakowania. Opłaty za dostawę są określone na stronie internetowej i będą się różnić w zależności od tego, czy towary mają zostać wysłane na adres w Polsce, poza Polskę, w UE czy poza UE.

3.3 AceNDeuce zastrzega sobie prawo do podwyższania cen każdego elementu wyświetlanego do sprzedaży w witrynie i / lub opłat za dostawę od czasu do czasu, wobec uzasadnionych powodów. Jednak w przypadku zmiany ceny Towarów i / lub opłat za dostawę między Zamówieniem a dostawą, AceNDeuce honoruje niższą cenę i / lub opłatę.

3.4 Cena obejmuje podatek VAT należny w Polsce.

4. PŁATNOŚĆ

4.1 Kwota do zapłaty będzie całkowitą ceną towarów i obowiązujących opłat za dostawę zgodnie z punktem 3.2. Całkowita kwota należna za towary i ich dostarczenie zostanie wyświetlona przed złożeniem zamówienia. W potwierdzeniu wiadomości e-mail dotyczącym zamówienia określonym w punkcie 2.3 zostanie wyświetlony numer zamówienia.

4.2 Płatności można dokonać dowolną kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718. Płatność zostanie przetworzona pierwszego dnia roboczego po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zgodnie z 3.2

4.3 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. DOSTĘPNOŚĆ I DOSTAWA

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W przypadku przyjęcia Zamówienia zostanie ono przetworzone i będą miały zastosowanie postanowienia 5.1 i 5.2

5.1 Jeżeli towary są na stanie, zostaną wysłane i dostarczone na adres podany w formularzu zamówienia. W przypadku każdego zamówienia na towary zaakceptowanego przez AceNDeuce obowiązują następujące terminy dostawy:

Dostawa do:

Polski - 4 dni robocze od daty wysłania wiadomości e-mail opisanej w punkcie 2.3

Poza Polskę ale w UE - 7 dni roboczych od daty e-maila opisanego w punkcie 2.3

Poza UE - 15 dni roboczych od daty wysłania e-maila opisanego w punkcie 2.3

AceNDeuce nie ponosi odpowiedzialności, jeśli podany przez Ciebie adres dostawy jest nieprawidłowy.

5.2 AceNDeuce dołoży wszelkich starań, aby dostawa odbyła się w terminie określonym w klauzuli 5.1, a przedmioty wyświetlane na stronie internetowej były w magazynie. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że termin dostawy określony w punkcie 5.1 jest szacunkowy.

6. BRAK DOSTAWY

6.1 Jeśli Towary nie zostały dostarczone do Ciebie 5 dni po ostatnim terminie dostawy na Twój adres, jak określono w punkcie 5.1, powinieneś skontaktować się z AceNDeuce pod adresem shop@a2poker.store

6.1.1 Anulowanie zamówienia. 

Zwrócimy zapłaconą cenę zgodnie z zasadami zwrotu pieniędzy i wymiany.

6.1.2 Dokonując wyboru alternatywnych przedmiotów wyświetlanych w witrynie, do takiej samej wartości towaru, lub zezwalasz AceNDeuce na przesłanie Ci alternatywnych towarów lub odpowiedniej alternatywnej pozycji o tej samej wartości, pod warunkiem, że w przypadku doręczenia oryginalnych towarów zgadzasz się powiadomić AceNDeuce i zwrócić do AceNDeuce jeden zestaw Towarów lub jeśli chcesz zachować zarówno oryginalne, jak i zastępcze Towary, upoważniasz AceNDeuce do obciążenia ceną zamiennego Towaru karty debetowej / kredytowej, którego dane przekazałeś AceNDeuce, przy składaniu oryginalnego zamówienia.

6.1.3 W przypadku oczekiwania na dostępność Towarów ponad uzgodniony okres, dostępne będą opcje opcje 6.1.1 i 6.1.2 będą dostępne.

6.2 AceNDeuce nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów (nawet jeśli jest spowodowane jest zaniedbaniem AceNDeuce), chyba że AceNDeuce zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni roboczych, licząc od następnego dnia po ostatnim dniu dostawy, jeżeli dostawa miała miejsce zgodnie z harmonogram określony w pkt 5.1. Takie powiadomienie powinno dotyczyć adresów pocztowych lub adresów e-mail określonych w klauzuli 10.10.

6.3 Odpowiedzialność AceNDeuce za niedostarczenie Towarów będzie ograniczona do wymiany Towarów w przewidzianym prawem terminie lub do zwrotu pieniędzy zgodnie z Polityką zwrotu pieniędzy i wymiany.

6.4 Jeśli z jakiegokolwiek powodu (innego niż skorzystanie z praw określonych w Polityce zwrotu i wymiany w celu zwrotu Towarów) nie przyjmiesz dostawy Towarów lub AceNDeuce nie jest w stanie dostarczyć Towarów na czas, ponieważ nie dostarczyłeś odpowiednich instrukcji, w tym między innymi wpisanie poprawnego adresu dostawy w Rejestrze AceNDeuce może przechowywać Towary do momentu dostawy, po czym będziesz obciążony wszelkimi związanymi z tym kosztami i wydatkami.

6.5 Jeżeli nie można dostarczyć Towaru z powodu okoliczności wyszczególnionych w 6.4 AceNDeuce zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za dostawę według obowiązującej stawki określonej w punkcie 3.2.

7. ZWROTY I WYMIANA

7.1 Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie jest objęty 2-letnią rękojmią. Obejmuje ona cały asortyment sklepu, także produkty kupione w ramach promocji. Zanim podejmiesz decyzję o zgłoszeniu reklamacji oceń stan produktu i upewnij się, że wady nie wynikają z niewłaściwego użytkowania. Możemy uwzględnić tylko te reklamacje, w których istnieją realne przesłanki świadczące o wadach wynikających z winy producenta.

7.2 Jeśli z jakiegokolwiek powodu jesteś niezadowolony z towarów AceNDeuce:

wymieni Towary na wybrane przez Ciebie towary alternatywne o równej wartości lub da Ci pełny zwrot ceny zapłaconej za Towary;

Jeśli powiadomisz nas o zamiarze zwrotu Towaru do AceNDeuce („Powiadomienie”) w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania; 

towary są zwracane do AceNDeuce w ciągu 21 dni od daty powiadomienia, a towary są w oryginalnym stanie, w oryginalnym opakowaniu (jeśli to możliwe), a paragon jest załączony.

zwracane produkty nie zostały wykonane na zamówienie, wykonane na żądanie, ani nie została wykonana na nich personalizacja.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać Towarów, zanim dotrą do ciebie, powinieneś skontaktować się z AceNDeuce pocztą elektroniczną na adres shop@a2poker.store  z instrukcją anulowania. Jeśli już wysłaliśmy Towar, będziesz musiał zwrócić nam Towary zgodnie z procedurą określoną powyżej.

Jeśli zwrócisz nam towar i poprosisz o zwrot pieniędzy, my:

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

dokonamy zwrotu pieniędzy tak szybko, jak to możliwe, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia.

Jeśli zwrócisz nam Towary i poprosisz o towary alternatywne, my:

przesłać Ci towary alternatywne w terminach określonych w punkcie 5.1 Regulaminu. Należy pamiętać, że punkty 5.2 i 5.3 będą miały również zastosowanie do Towarów alternatywnych; lub

jeżeli towary alternatywne nie są dostępne, doradzimy w ciągu 3 dni roboczych i zaoferujemy wybór towarów alternatywnych o tej samej wartości lub zwrot pieniędzy. Jeśli zdecydujesz się na zwrot ceny, zwrot zostanie wydany jak najszybciej, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia.

Jeśli zdecydujesz się na wymianę Towarów, a Towary alternatywne mają niższą wartość, zwrócimy różnicę między kwotą Towarów oryginalnych a Towarami alternatywnymi tak szybko, jak to możliwe,  w ciągu 30 dni od otrzymania Twojego powiadomienia.

Jeśli zdecydujesz się na wymianę Towarów, a towary alternatywne mają wyższą wartość, poinformujemy Cię o dodatkowej kwocie do zapłaty, a jeśli zdecydujesz się kontynuować Zamówienie na towary alternatywne, obciążymy różnicą wartości kartę kredytową, której dane podano w formularzu zamówienia.

W przypadku zwrotu towarów, ponieważ dostarczone towary są:

nieprawidłowe lub

wadliwe lub uszkodzone

Jeśli Twoje zamówienie zostało uszkodzone w transporcie lub jest wadliwe lub nieprawidłowe, skontaktuj się z nami przed zwróceniem go do nas! Można się z nami skontaktować przez e-mail na adres shop@a2poker.store Proszę podać numer zamówienia.

W przypadku, gdy AceNDeuce dostarczy Ci Towary w dobrym stanie i chcesz je zwrócić, będziesz odpowiedzialny za koszty wysyłki zwrotnej do nas.

Zwracany towar należy wysłać na adres magazynu zgodny z krajem z którego złożono zamówienie. Pełny podział możesz sprawdzić tutaj.

Magazyn Polska: Magazyn Anglia:
AceNDeuce  
ul. Ludwinowska 22/10 lok.2  
02-856 Warszawa  
Polska  
   

Zwracając Towar, prosimy o dołączenie dokumentu z imieniem, nazwiskiem, adresami e-mail i numerem telefonu.

AceNDeuce zawsze szuka sposobów na ulepszenie swoich usług, dlatego będziemy wdzięczni za podanie krótkiego wyjaśnienia powodów zwrotu Towaru.

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WŁASNOŚĆ

8.1 Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi na Ciebie w momencie dostawy Towaru.

8.2 Własność Towarów nie przejdzie na Ciebie, dopóki AceNDeuce nie otrzyma w całości (w rozliczonych środkach) wszystkich kwot należnych z tego tytułu w odniesieniu do Towarów i wszystkich innych kwot, które są lub stają się należne AceNDeuce od Ciebie na podstawie dowolnego Zamówienia.

8.3 Jeśli zamierzasz zwrócić lub wymienić Towary zgodnie z Zasadami zwrotu pieniędzy i wymiany, musisz dbać o Towary do czasu ich zwrotu do AceNDeuce.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1 AceNDeuce oświadcza, że ma prawo sprzedawać przedmioty wyświetlane w Witrynie. Wszelkie inne gwarancje, warunki i inne warunki implikowane przez ustawę lub prawo zwyczajowe są, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączone z jakiejkolwiek umowy między AceNDeuce a Tobą.

9.2 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności AceNDeuce za nieuczciwe wprowadzenie w błąd lub śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem AceNDeuce lub jego pracowników.

10. OGÓLNE

10.1 Należy zapoznać się z Polityką prywatności przed przeglądaniem lub złożeniem zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.

10.2 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków za nieważne lub niewykonalne, wówczas niniejsze Warunki będą obowiązywać, z wyjątkiem tych części nieważnego lub niewykonalnego postanowienia, które muszą zostać usunięte, aby umożliwić pozostałą część oraz inne postanowienia, były ważne i wykonalne.

10.3 Niewypełnienie lub opóźnienie przez AceNDeuce egzekwowania lub częściowego egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się któregokolwiek z jego praw wynikających z nich.

10.4 Jakiekolwiek zrzeczenie się przez AceNDeuce praw lub jakiekolwiek niedotrzymanie któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków przez Ciebie, nie będzie uważane za zrzeczenie się praw wynikających z jakiegokolwiek kolejnego naruszenia lub niedotrzymania warunków i w żaden sposób nie wpłynie na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków.

10.5 AceNDeuce zastrzega sobie prawo do odroczenia daty wykonania lub anulowania dowolnej umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli jest to niemożliwe lub opóźnione z powodu okoliczności poza uzasadnioną kontrolą AceNDeuce, pod warunkiem, że w przypadek ten trwa nieprzerwanie przez ponad 30 dni. Będziesz uprawniony do pisemnego powiadomienia AceNDeuce o anulowaniu takiej umowy i uzyskaniu zwrotu wszelkich wpłaconych kwot.

10.6 Wszelkie zawiadomienia wymagane do przekazania AceNDeuce będą miały formę pisemną i będą wysyłane pocztą na AceNDeuce, ul. Ludwinowska 22/10 m 2, 02-856 Warszawa, Polska lub pocztą elektroniczną na adres shop@a2poker.store chyba że zostanie to inaczej określone. Wszelkie zawiadomienia wymagane od AceNDeuce muszą być na piśmie i wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane przez ciebie przy zamawianiu Towarów, chyba że powiadomiono inaczej

10.7 Zgadzasz się z AceNDeuce, że każda umowa zawarta na podstawie niniejszych warunków i zasad jest zawarta wyłącznie między tobą a AceNDeuce i nie może być egzekwowania przez jakąkolwiek inną osobę, która nie jest jej stroną.

10.8 Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Podlegasz, a AceNDeuce poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

10.9 Wszelkie umowy między Tobą a AceNDeuce zawierane są na podstawie niniejszych warunków i obejmują opisy towarów przedstawione przez nas na naszej stronie internetowej, formularz zamówienia, zasady zwrotu pieniędzy i wymiany oraz politykę prywatności. Razem stanowią one całość porozumienia i zrozumienia między Tobą a AceNDeuce i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia między stronami dotyczące przedmiotu takiej umowy. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie może ograniczać ani wykluczać jakiejkolwiek odpowiedzialności za fałszywe wprowadzenie w błąd.

10.10 Możesz skontaktować się z nami pocztą na AceNDeuce, ul. Ludwinowska 22/10 m2, 02-856 Warszawa, Polska lub pocztą elektroniczną na adres shop@a2poker.store

10.11 AceNDeuce działa zgodnie z Kodeks postępowania dla traderów internetowych.

10.12 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AceNDeuce może zmieniać niniejsze Warunki.

KONKURSY A2poker.store 

Data zamknięcia konkursu jest określona w danym konkursie.

Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia konkursu; nagroda zostanie wysłana na adres przesłany wraz ze zgłoszeniem do konkursu w ciągu kolejnych 10 dni roboczych od otrzymania tego powiadomienia.

Dozwolony jest tylko jeden wpis na osobę.

Nie jest wymagany zakup ani dowód zakupu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym momencie. Udział w konkursie oznacza akceptację tych zasad.

Zwycięzcy konkursu mogą być zobowiązani do wzięcia udziału w reklamie lub współpracy z nią.

Decyzja organizatora konkursu jest ostateczna i nie można się od niej odwołać. Nie ma alternatywy pieniężnej, a nagrody nie można przenieść.

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania alternatywnej nagrody o równej wartości.

Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Pracownicy AceNDeuce, ich rodziny i agencje oraz osoby bezpośrednio związane z konkursem nie są uprawnione do uczestnictwa.

Adres organizatora konkursu to AceNDeuce, ul. Ludwinowska 22/10 m2,02-856 Warszawa, Polska. Nagrody zależą od dostępności.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl